Teppo Vuoren matkakuvasivujen navigointiohjeita
lyhyt versio

Lyhyessä versiossa luetellaan vain tärkeimpiä asioita, jotka eivät välttämättä ole ilmeisiä.
  • Jos JavaScript on käytössä, yksittäisestä valokuvasta pääsee muihin saman matkan kuviin painamalla samanaikaisesti näppäimistön Control-näppäintä ja nuolinäppäintä oikealle (seuraava kuva) tai vasemmalle (edellinen kuva). Jos et tiedä, onko JavaScript käytössä, se hyvin todennäköisesti on.
  • Kuvakohtaisilla sivuilla valokuva toimii linkkinä seuraavalle sivulle. Jos JavaScript on käytössä, Return-, Enter- tai välilyöntinäppäimen painamisella on sama vaikutus.
  • Jokainen kartta toimii linkkinä takaisin sivulle, jolta karttaan on tultu.
  • Jokainen risteilyn ohjelmasivu (ja ruokalista) toimii linkkinä takaisin ohjelmavalikkoon, tai valokuvaan jos ohjelmasivulle tultiin kuvasivulta.
  • Useilta sivuilta, jotka eivät ole kuvavalikkoja tai yksittäisiä kuvasivuja, pääsee palaamaan klikkaamalla ylöspäin osoittavaa nuolta (sivun alareunassa).
  • Suurin osa kuvakkeista on linkkejä, mutta eivät kaikki.
Matkakuvien pääsivu

Teppo Vuoren matkakuvasivujen navigointiohjeita
pitempi versio

Sivusto on yritetty tehdä niin, että navigointi mahdollisimman suurelta osin olisi itsestään selvää (kuten kaikissa hyvin tehdyissä sivustoissa), mutta olen kirjoittanut nämä ohjeet toisaalta siksi, että käyttäjien joukossa on varmasti sellaisia, joille Internetissä navigointi on yleensäkin outoa, ja toisaalta siksi, että sivustossa on useita vähemmän ilmeisiä asioita, jotka auttavat kokeneita Internetin käyttäjiä.

Eräät tässä mainitut asiat pitävät paikkansa vain jos JavaScript on käytössä ja istunnonaikaisten evästeiden käyttö on sallittu. Tarkempi selitys on Teknisissä taustatiedoissa.

Sivustoa voidaan kuvata kolmitasoikseksi pyramidiksi, jossa ylimmällä tasolla on pääsivu, seuraavalla yli 60 kuvavalikkoa ja alimpana yli tuhat kuvakohtaista sivua, yksi sivu / valokuva.

Pääsivulla on linkit kaikkiin kuvavalikoihin ja myös muutamille erillisille sivuille, mm. tähän tekstiin. Erillisiltä sivuilta pääsee takaisin selaimen paluunäppäimellä, mutta sivuilla on myös linkkejä pääsivulle. Kukin pääsivun valokuva toimii linkkinä ao. matkan ensimmäiseen kuvavalikkoon.

Jokaiseen matkaan liittyy 1-7 kuvavalikkoa. Kullakin sivulla on pieniä versioita valokuvista. Jokainen näistä on linkki saman kuvan suurempaan versioon, johon liittyy myös kuvateksti. Kaikki kuvavalikot on ketjutettu (nuolikuvakkeet oikealle ja vasemmalle) seuraavasti: Nuoli oikealle vie saman matkan seuraavaan kuvavalikkoon, tai matkan viimeiseltä sivulta seuraavan matkan ensimmäiseen kuvavalikkoon. Nuoli vasemmalle vie saman matkan edelliseen kuvavalikkoon, tai matkan ensimmäiseltä sivulta edellisen matkan ensimmäiseen kuvavalikkoon. Nuoli ylöspäin vie pääsivulle. Nämä nuolikuvakkeet löytää sekä sivun alusta että lopusta. Kaikki linkkikuvakkeet on varustettu vihjeteksteillä. Edistyneille käyttäjille: Sivun alussa olevien nuolikuvakkeiden molemmin puolin on näkymättömät mutta vihjetekstein varustetut pikalinkit, jotka vievät aina edellisen tai seuraavan matkan ensimmäiseen kuvavalikkoon. Jos JavaScript on käytössä, näppäimistön nuolinäppäimet oikealle, vasemmalle ja ylös yhdessä Control-näppäimen kanssa toimivat muuten kuten vastaavat nuolikuvakkeet, mutta kunkin matkan ensimmäiseltä valikkosivulta Control + nuolinäppäin vasemmalle vie edellisen matkan viimeiseen kuvavalikkoon. Control + nuolinäppäin alas vie ensimmäiselle kuvakohtaiselle sivulle.

Kuvavalikoissa on linkkejä myös matkakohteiden karttoihin. Kartoista pääsee takaisin selaimen paluunäppäimen lisäksi klikkaamalla karttaa tai sivun alareunassa olevaa nuolikuvaketta. Risteilyjen kuvavalikoista pääsee myös ohjelmavalikoihin, ja niistä edelleen yksittäisille ohjelmasivuille (Huippuvuorten risteilyn tapauksessa myös ruokalistoihin), joilta palataan selaimen paluunäppäimellä tai klikkaamalla sivun alareunassa olevaa nuolikuvaketta tai ohjelmaa / ruokalistaa, joka myös on linkki takaisin ohjelmavalikkoon. Ohjelmavalikosta pääsee nuolikuvaketta klikkaamalla siihen kuvavalikkoon josta ohjelmavalikkoon tultiin.

Jokaisen matkan yksittäiset kuvat on ketjutettu samaan tapaan kuin kuvavalikot, paitsi että yhden matkan kuvista toisen matkan kuviin pääsee vain kuvavalikkojen tai pääsivun kautta. Ylöspäin osoittava nuolikuvake vie kuvavalikkoon, kaksoisnuoli suoraan pääsivulle. Kuvakohtaisilta sivuilta pääsee karttakuvaketta klikkaamalla myös karttoihin, jotka toimivat muuten kuten kuvavalikosta karttaan tultaessa, mutta paluulinkit osoittavat kuvakohtaiselle sivulle. Risteilyjen valokuvista pääsee myös päiväkohtaisiin risteilyohjelmiin, joista paluu tapahtuu kuten kartoista. Joillakin sivuilla oleva muistilehtiökuvake vie erilliselle kuvakohtaiselle lisäsivulle, jolta palataan selaimen paluunäppäimellä tai sivun alareunassa olevalla nuolikuvakkeella. Joillakin lisätekstisivuilla on kuva, joka myös toimii paluulinkkinä. Muistilehtiökuvakkeeseen liittyy vihje lisätekstisivun sisällöstä. Tähdet , kädet ja hymiöt eivät ole linkkejä, mutta niiden tehtävänä on antaa käyttäjälle informaatiota - katso ao. vihjetekstejä ja tarvittaessa lisätietoja Teknisistä taustatiedoista. Jos JavaScript on käytössä, Control + nuolinäppäin ylös vie valikkosivulle, Control + nuolinäppäin alas vie karttaan jos sivulla on karttakuvake, Shift + nuolinäppäin alas vie risteilyohjelmaan jos sivulla on ohjelmakuvake ja Control + Shift + nuolinäppäin alas vie kuvakohtaiselle lisäsivulle jos sivulla on muistilehtiökuvake.

Suositus: Vaikka kuvavalikoista voi poimia katsottavaksi yksittäisiä kuvia, kunkin matkan kuvat on parempi käydä läpi jarjestyksessä ensimmäisestä alkaen, koska useassa tapauksessa kuvateksteistä muodostuu järkeviä kokonaisuuksia vain tällä tavalla. Jokaisen kuvatekstin alla on matkan / kuvan teknisiä tietoja, joihin sisältyvä palkki osoittaa graafisesti, missä kohdassa matkaa ollaan menossa. Palkkiin liittyvä vihjeteksti kertoo saman prosentteina.

Lue myös tämän sivun alussa olevan lyhyen version kaksi ensimmäistä kohtaa, jos et ole sitä vielä tehnyt!

Matkakuvien pääsivu