Matkakuvia Libyasta
Sabrātha
Entisöity puunilainen mausoleumi toisen sataluvun alkupuolelta eaa.. Tyypillisesti puunilaiseen arkkitehtuuriin on liitetty hellenistis-egyptiläisiä vaikutteita ja joitakin täysin omaperäisiä ratkaisuja. Rakennus oli omana aikanaankin erikoinen, ja nyt se on täysin ainutlaatuinen myös siksi, että merkkejä puunilaisista on kovin vähän jäljellä.
Kuva 14 / 60 29.09.2002-08.10.2002 Copyright © Teppo Vuori 2002